Аник Шрам, Професор по културен мениджмънт, Програмен директор на магистърска програма по културен мениджмънт, Антверпски университет, Белгия

Анита Кангас, почетен професор по културен мениджмънт, Юваскила университет, Финландия

Евангелос Кристо, професор по туристически маркетинг, Декан на Школата по бизнес администрация към Солунския технологичен институт „Александър“, Гърция, Главен редактор на Journal of Tourism, Heritage and Services Marketing

Мариуш Чепчински, професор по социална география, Департамент по пространствен мениджмънт към Университета на Гданск, Полша

Милена Драгишевич-Шешич, Професор по културен мениджмънт, оглавява катедра UNESCO по изследвания на интеркултурализма, изкуство и културен мениджмънт и медиация на Балканите, към Университета по изкуства в Белград, Сърбия

Румяна Стоилова, професор по социология на стратификация, неравенства и мобилности, председател на БСА

Светлана Христова, доцент по социология на културата и културна антропология, координатор на конференцията

Татяна Шопова, доцент по медийни изследванеия, ръководител катедра „Културология“, ЮЗУ „Неофит Рилски“

Валентина Миленкова, професор по социология на образованието, ръководител катедра „Социология“, ЮЗУ „Неофит Рилски“