Светлана Христова, доцент по социология на културата и културна антропология, координатор на конференцията, катедра „Културология“, ЮЗУ „Неофит Рилски“

Христина Шопова, заместник-кмет по култура и хуманитарни дейности към община Благоевград

Кристиян Ковачев, докторант, катедра „Културология“, ЮЗУ „Неофит Рилски“

Елена Арнаудова, докторант, катедра „Културология“, ЮЗУ „Неофит Рилски“ и експерт в отдел „Култура“ в община Благоевград

Антон Генов, главен асистент, катедра „Културология“, ЮЗУ „Неофит Рилски“

Петрана Стойкова, главен асистент, катедра „Социология“, ЮЗУ „Неофит Рилски“ и член на УС на БСА

Димитрия Костадинова, главен асистент, катедра „Културология“, ЮЗУ „Неофит Рилски“