CzepczinskiПроф. д-р Мариуш Чепчински е културен географ, професор в катедрата по пространствено управление, в Университета в Гданск, Полша. Научните му интереси са фокусиран и върху културните пейзажи, постсоциалистическите градове, наследствата, градските културни, пространствени и политически трансформации и местното и регионално развитие. През 2009 - 2011 г. е работил в Географския институт на Университета „Еберхард Карл“ в Тюбинген, Германия като гостуващ професор. Неговата практическа дейност включва и консултантски услуги към кметството на Гданск; Асоциацията на Гданските метрополитени, UC; Полския метрополитенски съюз; кметството на Лодз и др.

Предизвикателствата на неустойчивата туристическа дейност. Бързи, яростни и фотогеничниa

Връзката между туристите и местата може да се разглежда като еволюционен процес. Уникалната местна среда, основана на смесването между природа и култуа, привлича първите пътешественици, открили мястото. След тяхното пристигане, местната култура започва непрекъсната трансформация. Жителите на туристически горещите точки, които може би са приветстваали първоначалния приток на посетители, скоро ще открият, че цените на земята, храните, водата, жилищата и инфраструктурата ще се увеличат. Повече туризъм често означава по-малко ползи за приемните общности. Въпреки увеличаването на броя на предприятията, които твърдят, че са отговорни или устойчиви, остава фактът, че настоящата система за масов туризъм е напълно неустойчива. Благодарение на претоварването или прекомерното използване на природните и културни ресурси, много дестинации са изправени пред унищожаване на природните и културни забележителности, от които зависят. Туристите препускат през местата и рядко имат възможност да се поспрат - в почит и удивление. Поради това поддържането на местните културни и природни ресурси вече е почти невъзможно, и все пак, те трябва да издържат на непрекъснатите промени. Туризмът, и по-специално масовият туризъм, се променя през последните години, най-вече поради практически неограничения пренос на информация чрез интернет и особено в социалните медии. Хиляди „бързи туристи“ пътуват по света, за да изследват „уникалността“ и „изключителните“ места, които са видели в блогове, Facebook, Instagram или YouTube. Често доброто, хипер-живописно селфи е всичко, което те очакват да придобият от посетеното място. Малките и средните градове са много по-уязвими към промените, които носи тази нова форма на туризъм. От една страна, местните общества са изправени пред силното изкушение да извличат финансова изгода от туристическите ресурси, а от друга страна, има страх от бързата промяна в стила на живот, прекомерната експлоатация и деградацията на ресурсите. Статията изследва няколко случая на малки и средни градове в Полша, включително Малборк, Сандомеж, Лидзбарк, Валбжих, за да илюстрира променливата връзка между културата и туризма.