Международна конференция

Културата, наследството и туризмът като фактори за устойчиво развитие на малките и средни градове (МСГ): Европейската перспектива

29-31 май 2019

с подкрепата на ФНИ на МОН, Договор КП-06-МНФ/11

съвместно с Община Благоевград и Българска социологическа асоциация

I корпус на Югозападен университет „Неофит Рилски“

Ул. „Иван Михайлов“ №66, Благоевград 2700

ПРОГРАМА

29 май 2019, сряда, 114 зала, корпус 1

8.30-9.00 - Регистрация

9.00 – Кафе за „добре дошли“

9.45 Откриване на конференцията: Поздравления към участниците от: Ректорът на ЮЗУ „Неофит Рилски, представители на МОН, МК е МРРБ, кметът на Община Благоевград, Председател на Националното сдружение на общините в РБ; доц. Светлана Христова, координатор на конференцията: За съвременните проблеми на малките и средни градове в Европа.

Модератор: Проф. Дсн. Румяна Стоилова, Председател на БСА

11.00 – 13.00 – Пленарна сесия: Културата на малките и средни градове: нови предизвикателства в търсене на устойчивост

Модератор: Анелия Гешева, Заместник-министър на културата – tbc

11.00-12.00 – Пленарен доклад: Проф. Д-рМилена Драгишевич-Шешич, Университет по изкуствата, БелградКултурният туризъм в европейските периферии: наследството и спектакълът като стълбове на идентичността на малките европейски градове

Дискусия

12.00-12.30 – Кафе-пауза

 

12.30-13.30 – Пленарен доклад:  Проф. д-р Матияс Теодор Фогт, Директор на Саксонския институт за културна инфраструктура, ГьорлитцМетодологически бележки върху насърчаване на съвместното творчество в малките и средни градове

Дискусия

13.30-14.30 – Обедна почивка

 

14.30-16.00 Тематична сесия: Градът на 21ви век: Сътворяване и съуправляване на устойчиво градско бъдеще

Модератор: Мариуш Чепчински

Проф. Д-р Иван Задори и проф. Д-р Золт Немешкери, Факултет по културология, образование и регионално развитие, Университетът на Печ: Устойчивият мениджмънт на историческата градска инфраструктура на унгарските малки и средни градове през 21 век

Д-р Наташа Урошевич, Интердисциплинарна програма за изследване на културата и туризма Юрай Добрила, Университетът на Пула, ХърватияСътворяване на творческите градовеКултурата, наследството и туризмът в устойчивото градско развитие

Марияна Проданова, докторант, СУ „Св. Климент Охридски“, съосновател на сдружението за култураФабриката, Габрово: Градът на 21 векв търсене на равновесие

 

16.00-16.30 Кафе пауза

 

16.30-19.00 Тематична сесия Процесите на дигитализаци в градовете на знание

Модератор: Валентина Миленкова

Проф. д.с.н.Валентина Миленкова, Катедра „Социология“ на ЮЗУ „Неофит Рилски“: Дигитална грамотност и неравенства в общество на знанието

Проф. д.с.н. Добринка Пейчева, Катедра „Социология“ на ЮЗУ „Неофит Рилски“: Дигитализация и медийна екология

София Маргарита де Кастро Барос Корейра дос СантосРегионална администрация на ПортоПортугалските исторически архиви и приносът им към културното наследство

Асист. Д-р. Диляна Керанова и докт. Ина Димитрова, Катедра „Социология“ на ЮЗУ „Неофит Рилски“: Самооценка на дигиталната грамотност и умения

 

19.30 – Коктейл

30 май 2019, четвъртък, 114 зала, корпус 1

9.00-11.00 Пленарна сесия: Културните граници за устойчиво развитие на малките и средни градове: очаквания и предизвикателства

Модератор: Наташа Урошевич

Пленарен доклад: Проф. д-р Мариуш Чепчински, Университетът на Гданск: Предизвикателствата на неустойчивата туристификация. Бързи, яростни и фотогенични

Дискусия

Пленарен доклед: Доц. Светлана Христова, Катедра „Културология“ на ЮЗУ „Неофит Рилски“: Културното иновиране на малките и средни градове. Възможностите на „мисията невъзможна“

Дискусия

11.00-11.30 – Кафе пауза

 

11.30-13.00 – Тематична сесия: Анимиране на публичното пространство: публични изкуства, архитектура, артивизъм

Модератор: Проф. д-р Тодор Булев - tbc

Арх. д-р Мария Диамандиева, Център за архитектурни изследвания: АрхитектуратаКлтурен катализатор или маркетингов инструмент? “La Liaison dangereuse”

 

Галина Димитрова-Димова, докторант в Националната художествена академия, София: Съвременни форми на визуално изкуство в публична среда

 

Илко Николчев, докторант в НБУ: Скулптурата в общественото пространствосредство за социална интеграция

13.00-14.00 – Обедна почивка

 

14.00-15.30 Тематична сесия: Социокултурни ресурси за устойчивото развитие на малките и средни градове

Модератор: Проф. д-р Матиас Теодор Фогт  

Зузана Тимчикова, докторант към Института за театър и кино & Изследователския център по изкуствата към Словашката академия на науките в Братислава: Ролята на независимите културни центрове в живота на градовете и регионите

 

Тамари Таралашвили, докторант към Техническия университет на Кемниц и Зитау/ Университета по приложни науки на ГьорлицОсобената роля на младежта за опазването на културното наследство в малките и средни градове на Грузия

 

Владислава Ленджова, докторант на ЮЗУ „Неофит Рилски“: Дигиталните умения в основата на социалната устойчивост

 

Гл.ас. д-р Петрана Стойкова и гл.ас. д-р Теодора Кирякова-Динева, ЮЗУ „Неофит Рилски“: Позабравените свети места: предпоставка за развитието на малките и средни градове в област Благоевград

 

15.45-19.00 – Посещение-проучване: Религиозният и винен туридъм в Югозападна БългарияРилски манастир и винална Меди Вали. Отговорник: Кристиян Ковачев

31st of May 2019, Friday, 114 auditorium, Corpus 1

9.00-10.30 Тематична сесия: Малките и средни градове в търсене на добър живот: „окултуряване“ на икономиката, социализиране на културата

Модератор: Светлана Христова

Проф. д-р Пиерпаоло Форте, Università degli Studi del SANNIO di BENEVENTO: Културното предприятие

 

Мариела Богданва, докторант на ЮЗУ „Неофит Рилски“: Ролята на социалната икономика за стимулиране на творческия потенциал на младите хора в малките населени места

 

Елена Арнаудова, докторант на ЮЗУ „Неофит Рилски“и специалист в отдел “Култура“ на община Благоевград: Съживяване на града със средствата на културата: от политика на културния календар към политики на споделено управление на креативността

 

Д-р Любомир Кутин, Наблюдение и индикатори на фестивални събития в малките и средните градове

10.30-11.30 – Кафе пауза

11.30-13.00 – Тематична сесия: Фестивали, празници и градски игри като средство за анимвиране на публичните пространства в малките и средни градове

Модератор: Елена Арнаудова

Кристиян Ковачев, докторант на ЮЗУ „Неофит Рилски“: Съвременните средновековни фестивали и трансформиране на публичното пространство: опитът на Сибиу и Пловдив

 

Елица Панева, докторант на ЮЗУ „Неофит Рилски“: Градът като консуматор и празнуващ: изследване на Празник на Плодородието в град Кюстендил

 

Кристиян Петров, докторант на ЮЗУ „Неофит Рилски“ и специалист Връзки с обществеността“ в Община Перник: Възможности за реклама на Международния маскараден фестивал „Сурва“ като инструмент за реализиране туристическия потенциал на град Перник

 

Мирела Кючукова, докторант на ЮЗУ „Неофит Рилски“: Православното културно и духовно наследство в Благоевград и развитието на общността

13.00-14.00: Обедна почивка

14.00-16.00Дискусия за създаването на изследователска група за устойчивото развитие на малките и средни градове: приемане на Благоевградската декларация.

Moderator: Luciano Gloor

16.30Посещение-проучване на културния квартал Вароша и Регионалния исторически музей. Отговорник: Елена Арнаудова

19.00Вечеря в ресторант с национална кухня със заместник-кмета по култура на община Благоевград

 

1 юни 2019, събота: Посещение-проучване на Пловдив, Европейска столица на културата 2019 (по избор)

Научен съвет:

Аник Шрам, Професор по културен мениджмънт, Програмен директор на магистърска програма по културен мениджмънт, Антверпски университет, Белгия

Анита Кангас, почетен професор по културен мениджмънт, Юваскила университет, Финландия

Евангелос Кристо, професор по туристически маркетинг,Декан на Школата по бизнес администрация към Солунския технологичен институт „Александър“, Гърция, Главен редактор на Journal of Tourism, Heritage and Services Marketing

Мариуш Чепчински, професор по социална география, Департамент по пространствен мениджмънт към Университета на Гданск, Полша

Милена Драгишевич-Шешич, Професор по културен мениджмънт, оглавява катедра UNESCO по изследвания на интеркултурализма, изкуство и културен мениджмънт и медиация на Балканите, към Университета по изкуства в Белград, Сърбия

Румяна Стоилова, професор по социология на стратификация, неравенства и мобилности, председател на БСА

Светлана Христова, доцент по социология на културата и културна антропология, координатор на конференцията

Татяна Шопова, доцент по медийни изследванеия, ръководител катедра „Културология“, ЮЗУ „Неофит Рилски“

Валентина Миленкова, професор по социология на образованието, ръководител катедра „Социология“, ЮЗУ „Неофит Рилски“

Организационен комитет:

Светлана Христова, , доцент по социология на културата и културна антропология, координатор на конференцията, катедра „Културология“, ЮЗУ „Неофит Рилски“

Христина Шопова, Заместник-кмет по култура и хуманитарни дейности към община Благоевград

Кристиян Ковачев, докторант, катедра „Културология“, ЮЗУ „Неофит Рилски“

Елена Арнаудова, докторант, катедра „Културология“, ЮЗУ „Неофит Рилски“ и експерт в отдел „Култура“ в община Благоевград

Антон Генов, Главен асистент, катедра „Културология“, ЮЗУ „Неофит Рилски“

Петрана Стойкова, Главен асистент, катедра „Социология“, ЮЗУ „Неофит Рилски“ и член на УС на БСА

Димитрия Костадинова, Главен асистент, катедра „Културология“, ЮЗУ „Неофит Рилски“

 

ПРОГРАМАТА МОЖЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ ОТ ТУК