ЗАЩО ПЛАКАТ/ПОСТЕР?

Като кратък визуален инструмент за комуникация, плакатът дава възможност за участие в размяната на идеи по време на конференцията без физическото ви присъствие.

Плакатите ще бъдат изложени по време на конференцията в салона пред главната конферентна зала 114.

Поради тази причина, плакатът трябва да се разглежда като визуално и текстово представяне на вашето водещо послание и трябва да отговаря на следните критерии:

ЕЗИК

Всички ТЕКСТОВЕ в плаката трябва да бъдат на английски и български език.

ЗАГЛАВИЕ И ПОДЗАГЛАВИЯ

Включете заглавието на презентацията си в горната част на постера. Заглавието трябва да бъде същото като в подаденото резюме.

Буквите трябва да са с размер минимум от 48 до максимум 100

точки – font size. Вашето име (имена) и институция(и) също трябва да бъдат изписани на плаката. По избор: ако желаете, можете да оставите някои данни за връзка: напр. имейл, уебсайт. Използвайте размер на шрифта от 48 до 60 точки– font size за подзаглавията.

Можете също така да зададете определен цвят на заглавията и подзаглавията в плаката, така че да бъдат по-добре разграничени от останалия текст.

ШРИФТ

Плакатът трябва да се чете лесно на разстояние от около. 1,5 метра. Използвайте главни и малки букви за общото съдържание, тъй като използването само на главни букви отнема 10% повече време за четене. Предпочитани шрифтове: Georgia, Open Sans или Helvetica, но избягвайте да ги смесвате.

СЪДЪРЖАНИЕ

Препоръчва се от 24 до 32 размера на шрифта. Текстът трябва да бъде кратък и лесен за четене. Избягвайте съкращенията.

Посланието, което съдържа вашият плакат, трябва да бъде ясно и разбираемо, без да са необходими допълнителни устни обяснения.

Ако е необходимо, представете накратко и методите, подходите и резултатите.

Като цяло, плакатът трябва да бъде проектиран така, че да привлече публиката към основното ви послание / ключова идея, а не да представя всички сложни детайли на вашата работа.

ВИЗУАЛНИ ЕЛЕМЕНТИ

Постерите са преди всичко визуални презентации. Затова е добре да се има предвид, че графиките, диаграмите, снимките или таблиците са особено привлекателни. Разпространено е мнението, че

визуалните (илюстративни) елементи трябва да заемат поне 50% от плаката. Използвайте цифри, символи и цвят. Поясненията към

фигурите трябва да бъдат кратки, но информативни. Ако използвате графики, те трябва да имат кратки заглавия.

За предпочитане е основните визуални елементи - графики,

диаграми, схеми, фотографии и т.н. да бъдат не по-малки от 12cm x 18cm.

Използвайте снимки или изображения с достатъчно висока разделителна способност (резолюция) и с добър цвят и контраст (не прекалено тъмни, не прекалено светли), за да осигурите добро

качество на печата. Използвайте снимки без авторски права.

Основните цветове, които лесно се четат, са:

Черно / червено / зелено / синьо на бяло или на кремав фон. Ако предпочитате различна цветова комбинация, уверете се, че е лесна за възприемане.

РАЗМЕР & ПЕЧАТ

Плакатът трябва да бъде подготвен вертикално (портретна ориентация) за размер А0 (841mm x 1189mm) и трябва да бъде изпратен като дигитален PDF файл до организаторите, които ще отпечатат и подготвят плакатите за излагане.